Wydział Politologii

Przewody doktorskie

  • Przewody doktorskie po obronie:

mgr Paweł Momro

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

recenzja I

recenzja II

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Momro

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora

 

mgr Małgorzata Mańka-Szulik

– recenzja I

recenzja II

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Abstrakt

Abstrakt w języku angielskim

Uchwała z dnia 28 lutego 2019 r. o nadaniu stopnia doktora

 

mgr Krzysztof Chmielarz

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

– recenzja I

– recenzja I

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Uchwała z dnia 30 maja 2019 r. o nadaniu stopnia doktora

 

mgr Patrycja Cygan

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

recenzja I

recenzja II

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Uchwała z dnia 4 lipca 2019 r. o nadaniu stopnia doktora

 

  • Przewody doktorskie w trakcie procedury:

mgr Małgorzata Glin

Recenzja I

Recenzja II

mgr Mateusz Kamionka

mgr Łukasz Zima

mgr Maria Kotkiewicz

mgr Katarzyna Rosół

mgr Wojciech Glac

mgr Karolina Listwan

mgr Robert Żurek

mgr Artur Jach-Chrzaszcz

mgr Piotr Pułka

mgr Viktoriya Herasymenko

mgr Żanna Osikowicz

mgr Wioleta Pastorczyk

mgr Wojciech Krzysztonek

mgr inż. Maciej Fijałka

mgr Michał Zajda

mgr Radosław Cybulski

mgr Małgorzata Posyłek

mgr Kamil Stolarek

mgr Piotr Szewczyński

mgr Rafał Harańczyk

mgr Karolina Kozub

mgr Marcin Orski

mgr Karolina Listwan

mgr Bartosz Bobek

mgr Paweł Jankowski

mgr Jan Szczepański

mgr Joanna Figura

mgr Krzysztof Matuszek

mgr Monika Kulka – Smołkowicz

mgr Paulina Mostek-Piątkowska

mgr Joanna Popławska

mgr Paulina Sacha

mgr Jarosław Indyk

mgr Paweł Ostachowski

mgr Karolina  Adamska-Płocic

mgr Maciej Kostecki

mgr Anna Oliwa

mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

mgr Katarzyna Witkowska

mgr Krzysztof Olchawa

mgr Konrad Piwowarczyk

mgr Piotr Ziółkowski

mgr Anna Krzynówek

mgr Łukasz Grzesiczak

mgr Szymon Łenyk

mgr Anna Lisowska

mgr Piotr Budzyń

mgr Natalia Gołąb

mgr Malwina Kostrzewska-Obertaniec

mgr  Marceli Herman

mgr  Adrian Poparda

mgr Adam Myślicki

mgr Karolina Kozub

mgr Katarzyna Zielińska