Wydział Politologii

Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne – w trakcie procedury

Postępowanie habilitacyjne dra Bogusława Kotarby

 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – Wniosek
 • Uchwała nr 58/WPI/19 z dnia 30 maja 2019 r. Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Ganowicz

 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – Wniosek
 • Uchwała nr 61/WPI/19 z dnia 4 lipca 2019 r. Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

 

Postępowania habilitacyjne – zakończone

Postępowanie habilitacyjne dra Józefa Młyńskiego

Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego –  Wniosek

Autoreferat –  Autoreferat w j.pol i j.ang

Skład komisji habilitacyjnej –  Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 18 listopad 2016 r. – wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 26 styczeń 2017 r.- wskazanie członków komisji habilitacyjnej przez Radę Naukową Instytutu Politologii
 • 7 luty 2017 r. – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
 • 9 czerwca 2017 r. – Wniosek komisji habilitacyjnej do Rady Naukowej Instytutu  Politologii o podjęcie uchwały o nadaniu dr. Józefowi Młyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 29 czerwiec 2017 r. – Uchwała Rady Naukowej Instytutu Politologii o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 3 sierpień 2017 r. – odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie odmowy nadania doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce
 •  18 czerwiec 2018 r.  – decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej Uchwały Rady Naukowej Instytutu Politologii
 • 28.02.2019 r. – Uchwała Nr 10/WPl/19 Rady Wydziału Politologii z dnia 28.02.2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce dr. Józefowi Młyńskiemu

 

Postępowanie habilitacyjne dra Marcina Skindera

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 21 styczeń 2016 r. – wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 17 marzec 2016 r.- wskazanie członków komisji habilitacyjnej przez Radę Naukową Instytutu Politologii
 • 10 maj 2016 r. – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
 • 17 luty 2017 r. – Wniosek komisji habilitacyjnej do Rady Naukowej Instytutu  Politologii o podjęcie uchwały o nadaniu dr. Marcinowi Skinderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 10 marzec 2017 r. – Uchwała nr 5/RNIP/2017 Rady Naukowej Instytutu Politologii z dnia 10 marca 2017 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 • 08 maj 2017 r. – odwołanie od Uchwały nr 5/RNIP/2017 Rady Naukowej Instytutu Politologii do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie odmowy nadania doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce
 •  24 styczeń 2019 r.  – decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej Uchwały Rady Naukowej Instytutu Politologii
 • 28.03.2019 r. – Uchwała Nr 23/WPl/19 Rady Wydziału Politologii z dnia 28.03.2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce dr. Marcinowi Skinderowi