Wydział Politologii

Zarządzenia

Regulamin studiów

Pobierz regulamin studiów

Organizacja roku akademickiego

– studia stacjonarne  (pobierz: organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych)

– studia niestacjonarne