Wydział Politologii

Władze wydziału

Dziekan Wydziału Politologii

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Prodziekan Wydziału Politologii

dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP