Wydział Politologii

Rada wydziału

Rada Wydziału Politologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

                                                 w kadencji 2017-2020

lp. NAZWISKO, Imię, tytuł, stopień, stanowisko
profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
 1. BAR Joanna, dr hab. prof. UP
2. BATOROWSKA Hanna, dr hab. prof. UP
 3. BEREŹNICKA Małgorzata, dr hab. prof. UP
 4. BIELAŃSKI Stefan, dr hab. prof. UP
 5. FALECKI Janusz, dr hab. prof. UP
 6. FORYŚ Grzegorz, dr hab. prof. UP
 7. JAESCHKE Andrzej, prof. dr hab.
 8. JUSZKA Kazimiera, dr hab. prof. UP
 9. KAWKA Inga, dr hab. prof. UP
 10. KILIAN Stanisław, dr hab. prof. UP
 12. KOCHNOWSKI Roman, dr hab. prof. UP, prodziekan
 13. KOZACZKA Marian, prof. dr hab.
 14. KOZERA Andrzej, prof. dr hab. dziekan
 15. KRAWIEC Grzegorz, dr hab.
 16. MADERA Andrzej, dr hab. prof. UP
 17. MARZĘCKI Radosław, dr hab.
 18. MIKOŁAJCZYK Magdalena, dr hab. prof. UP
 19. OKULICZ-KOZARYN Walery, dr hab. prof. UP
 20. PACH Janina, dr hab. prof. UP
 21. PIASECKI Andrzej, prof. dr hab.
 20. ROPSKI Janusz, dr hab. prof. UP
22. RYDEL Jan, prof. dr hab.
 23. SKRZYŃSKI Tomasz, dr hab. prof. UP
 24. SOBOLEWSKA-MYŚLIK Katarzyna, prof. dr hab.
 25. SROKA Jacek, prof. dr hab.
 26. TUSIŃSKI Piotr, dr hab. prof. UP
 27. WASIUTA Olga, prof. dr hab.
 28. WASIUTA Sergiusz, prof. dr hab.
 29. WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata, dr hab. prof. UP
30. ZWEIFFEL Łukasz, dr hab. prof. UP
31. ŻEBROWSKI Andrzej, prof. dr hab.
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
32. FOGELZANG-ADLER Ewa, dr
33. KMAK Małgorzata, dr
34. KOZIOŁ Ryszard, dr
35. STACH Łukasz, dr
36. WĘGLARZ Barbara, dr
przedstawiciele studentów i doktorantów
37. GRZESIAK Paweł
38. KOTKIEWICZ Maria, mgr
39. KOZUB Mateusz
40. OSTACHOWSKI Paweł, mgr
41. WOJCIECHOWSKA Julita
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
42. DEPTA-SKOWRONEK Karolina, mgr
43. TŁUCZEK Ewa, mgr

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Politologii
w roku akademickim 2018/2019:

21 września 2018 r.

25 października 2018 r.

22 listopada 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

28 lutego 2019 r.

28 marca 2019 r.

25 kwietnia 2019 r.

30 maja 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

4 lipca 2019 r.

Posiedzenia Rady Wydziału rozpoczynać się będą o godz. 10.00.