Wydział Politologii

Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 2017-2020 

 

 Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Roman Kochnowski

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Joanna Bar, prof. UP

 

Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia z jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału:

Instytut Politologii:

dr Marcin Poręba – bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Agata Tasak – politologia

dr Łukasz Stach – stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii:

dr Anna Juryk – administracja

dr Tomasz Szeląg – prawo

dr Katarzyna Kowalska – ekonomia społeczna

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie:

dr Rafał Kopeć – bezpieczeństwo narodowe

dr Paweł Łubiński – bezpieczeństwo państwa

 Nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego kierunków prowadzonych na Wydziale: 

Instytut Politologii:

prof.  dr hab.  Andrzej Żebrowski – bezpieczeństwo wewnętrzne

dr hab. Łukasz Zweiffel, prof. UP – politologia

prof. dr hab. Jan Rydel – stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii:

dr hab. Inga Kawka, prof. UP – administracja

dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP – prawo

dr hab. Janina Pach, prof. UP – ekonomia społeczna

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie:

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP  – bezpieczeństwo narodowe

prof.  dr hab.  Andrzej Żebrowski – bezpieczeństwo państwa

Przedstawiciele doktorantów:

Instytut Politologii:                            

mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

 

Przedstawiciele studentów:

Instytut Politologii:

Szymon Duda – bezpieczeństwo wewnętrzne

Łukasz Maguda – politologia

Żaneta Cupek – stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii:

Piotr Kamola – administracja

Paweł Grzesiak – prawo

Monika Gościniak – ekonomia społeczna

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie:

Klaudia Pajura  – bezpieczeństwo narodowe

Olena Dyka – bezpieczeństwo państwa