Wydział Politologii

Studia podyplomowe

 

  • Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł z godnie z Zarządzeniem Rektora