Wydział Politologii

Studia doktoranckie

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Etapy rekrutacji:

http://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-iii-stopnia-doktoranckie

Termin składania dokumentów na rok akademicki 2018/2019

od 1 czerwca do 31 lipca i od 20 sierpnia do 7 września 2018 roku

Miejsce składania dokumentów:  

Dziekanat Wydziału Politologii
ul. Podchorążych 2
pok. 141
tel. 12 662 7470
e-mail: wpl@up.krakow.pl

  • Termin egzaminu:

Dziekanat Wydziału Politologii uprzejmie informuje, że egzamin na studia stacjonarne doktoranckie III stopnia w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce odbędzie się dnia 21 września 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 237.

 

Wymagane dokumenty:                   

  • Podanie
  • Kwestionariusz osobowy
  • Ankieta studia doktoranckie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego);
  • 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Limit przyjęć:

  • nauki o polityce – 6 miejsc