Wydział Politologii

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla prowadzonych na Wydziale Politologii kierunków studiów

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

WPl – Bezpieczeństwo wew. I st

WPl – Bezpieczeństwo wew. II st

Politologia

WPl – Politologia I st

WPl – Politologia II st

Stosunki międzynarodowe

WPL – Stosunki miedzynarodowe I st

WPl – Stosunki miedzynarodowe II st

Administracja

WPl – Administracja I st

WPl – Administracja II st

Ekonomia społeczna

WPl – ekonomia spoleczna I st

WPl – Ekonomia spoleczna II st

Prawo

WPl – Prawo